top of page

כפר קאסם

OPEN

   2018

OPEN מרכז מסחרי

א.ת עתירת ידע, כפר קאסם מערב

כפר קאסם נהנית מתנופת פיתוח גדולה, בין השאר, קידומה של תכנית לפארק הייטק בכניסה לעיר מכיוון כביש חוצה שומרון. יזם פרטי, בעל קרקע מול פארק תעשיה אפק, מפתח מרכז מסחרי, יחד עם רחוב ושטחים ציבוריים פתוחים, על מגרש במיקום ראשי ומאתגר, אסטרטגי טבעי, שהוא גם שארית בקצה שטח השיפוט העירוני, בין שטחי קריית ההייטק, לבין כביש 5 וחורשה בשטח שיפוט ראש העין. המגרש והרחוב המשיק לו יושבים על מדרון טופוגרפי בעל הפרש גבהים של 18 מטרים. לפנים שימש כמטע זיתים ואף פעל בו בית בד. האחיזה בקרקע מדורי דורות וההתייחסות אל הנכסי דלא ניידי כאל רשת בטחון פנסיונית כלל משפחתית, הם גם שהביאו לשינוי ייעוד הקרקע מחקלאית לתעסוקתית רבת שימושים.

מתוך בדיקה הולכת וחוזרת של היתכנות קיום מרכז מסחרי ותעסוקתי, הכולל שימושי פנאי ופלטפורמה עירונית לירידים ולהתרחשויות, אל מול שלביות המימון, הטומן בחובו הסכמי שכירות וקבלת היתרים, הכוללים מיקסום זכויות הבניה, ואל מול הביצוע הרב שלבי המתאפשר על ידי מודולציה אופטימלית של התכנון כמו גם שימוש בנכס הטבעי שהוא המדרון, מתרחשת העלאת ערך הנכס על ידי תכנון מוכוון לרווחת קהל הציבור והעובדים במתחם. המתחם OPEN שם דגש על נוחות וחוויית המשתמש, בין השאר על ידי הצמדת קומות החניון התת קרקעי אל קומות הקניון, ועל יעילות בניצול המשאבים, כמו למשל פתיחת ה STREET MALL  אל השמים ואל האוורור הטבעי תוך הקפדה על הצללתו.

bottom of page