top of page

רמת הגולן

בית רוטנברג

2017

בתוך מסגרת תקציב צנועה ומתוך הגדרה של קומפקטיות וניצול מיטבי במטראז' הבנוי, הבית מיועד למגורים למשפחה בעלת 5 נפשות. משפחה דינמית ובצמיחה, דורשת בהתאם בית שיכול להיבנות בשלבים, ולהכיל את תנועת הילדים  כמו גם את הצרכים המשתנים מבחינת מיטלטלין, חפצים וריהוט. בית צנוע ובדיוק במידה, שמשדר סולידיות, פשטות, ומשאיר מקום לגינה גדולה. מבפנים עמדה אל מול עינינו שאיפה לחמימות ועגלגלות, ללא אלמנטים קישוטיים מוחצנים, ואילו במעטפת החיצונית הושקעה חשיבה רבה על הכיוונים מבחינה אקולוגית.

מחיצה בצורת "ר" תוחמת את מבואת הכניסה, כשמצדה האחד הקמין שבסלון ומצדה השני פינת המשפחה האינטימית, מארגנת את לב הבית, על ידי תנועה וזרימה דרך הפתחים שבשתי דפנותיה. חלל המגורים מרווח ובעל חלונות גדולים ויציאה לגינה. להשלמת פעימות לב זה המזרים את החמימות האינטימית החוצה ואת השמחה המורחבת פנימה, מוכנס נוף השדות והגינה הפרטית

הביתה על ידי חלונות גדולים ויציאות לחצר קדמית ואחורית.

בנוסף תוכננו אזורי אחסון רבים בבית יחד עם מחסן גדול בחוץ. תקרת יחידת האחסנה הפנימית ניתנת לפירוק, ומתוכננות בה מדרגות עלייה למפלס עליון  שבו בבוא היום תבנה יחידת הורים עם מרפסת גג גדולה.

bottom of page