top of page

הר הגלבוע

בית פרץ

2018

ביתו של אדם מבצרו. בפרויקט זה הלקוח ביקש בית שישדר סולידיות ורושם מכובד, יחד עם שאיפה לחיבור חד משמעי בין פנים לחוץ, תוך התאמה הדוקה לאורח חיים של אירוח ויצירת מרחב משפחתי רב דורי של מפגשים והנאה. נדרשו, אם כן, מספר מוקדים המאוגדים יחד והמאפשרים שהייה ממושכת בחברותא.

תכנית ה"ח" של מבצר זה, הפונה אל החצר האחורית של מגרש בגודל שלושת רבעי דונם, מאפשרת אינטימיות להתרחשות ולתנועה הבלתי פוסקת בין פנים לחוץ, שמלווה בקשר עין ובנגישות נוחה בין כל מוקדיה. בשלב ב' של התכנית מתוכננת קומה ליחידות אירוח שהגישה אליה נפרדת על ידי מדרגות העולות מן החצר הקדמית.

bottom of page