top of page
Search
  • Writer's pictureYair Ben Israel

סדק, סדק תרדוף

Updated: Dec 2, 2019

אחד היתרונות המשמעותיים שיש לבניה מתקדמת הוא עמידותה לרעידות אדמה.

שלד הפלדה דקת הדופן שמשני צדדיו מותקנים לוחות, מוביל באופן ניכר בעמידות לרעידות לעומת שלד בטון ובלוקים.

ובכל זאת, לעתים מתגלים סדקים. איך ניתן למנוע התהוות של סדקים בבניה מתקדמת?

יש להקפיד על בניה נכונה ועל יישום נכון של רכיבי וחומרי בניה.


למשל, מישק בין שני לוחות מעל למשקוף ויטרינה. הסדק היה נמנע לו המישק היה 60 ס"מ משם על גבי הניצב הבא. לכן, יש להקפיד על התקנת לוחות כך שיהיו לוחות רציפים בפינות פתחים.
יופיעו סדקים גם בתפרים בין הממ"ד לבניה המתקדמת, אותם ניתן למנוע ע"י איחוי התפר עם רשת ייעודית או ע"י פרופיל הפרדה. כמו כן, יש לבודד את הממ"ד ע"י לוחות פוליסטירן מוקצף, כדי שההפרש התרמי יצומצם ושני חלקי הקיר יגיבו באופן דומה לשינויי מזג האויר.

22 views0 comments

留言


bottom of page