top of page
Search
  • Writer's pictureYair Ben Israel

קריאת כיוון - תכנון בלי לאבד את הצפון

Updated: Dec 16, 2019

כשמתכננים בתים לאנשים ומבנים לקהילות, יש להתחשב בנתון יציב ומהותי, "קבוע משתנה" - מסלול השמש בשמים - בכל מקום ובכל זמן. זאת כפי שכתב החכם באדם: "וְאֵין כָּל-חָדָשׁ, תַּחַת הַשָּׁמֶשׁ" (קהלת, א, ט).


ואכן הכול ידוע מראש. ולגבי השמש? כל העניין הוא ליהנות מאורה כל השנה, ללכוד את קרינתה וחומה בתוך המבנה בחורף, ולהימנע מהם בקיץ.


באדריכלות ירוקה קוראים לתכנון המתחשב בתנועת השמש תכנון סולרי פסיבי. בין המאפיינים הבולטים בו ניתן למצוא פתחים גדולים לכיוון דרום הכוללים הצללה במידות הנכונות.


לא לחינם ניתן לומר שהעמדת המבנה קובעת את נתוני הפתיחה שלו מבחינת ביצועיו האנרגטיים. אינדיקציה לכך היא שמבחינת תקן הבניה הירוקה על ידי תכנון ביו אקלימי מעמיק, המנתח את השפעות השמש והצל על המבנה ומסייע לחימום וקירור פסיביים שלו, ניתן לקבל 11 נקודות. מה שמשפיע כמעט בהכרח על דירוג אנרגטי גבוה ומאפשר לקבל עוד 21 נקודות. למעשה, פרק הביצועים האנרגטיים של הבניין שווה יותר מרבע מסך הניקוד האפשרי. מתוך 9 פרקים שונים, הוא בעל המשקל הרב ביותר.


בניה רגילה, שנתוני הפתיחה שלה מבחינת המפרט הטכני כבר מקשים עליה בהשגת דירוג אנרגטי גבוה, על אחת כמה וכמה תסבול מכשלים נוספים, ללא תכנון סולרי פסיבי, בדרך להשגת נוחות תרמית או תאורה טבעית.


אך גם בניה מתקדמת ללא אדריכלות ירוקה לא עובדת. כדי שמבנה ייהנה מכל הערכים המוספים שטכנולוגיית הבניה המתקדמת מעניקה לו הוא צריך להיות מתוכנן לעילא.


תכנון ראוי הוא כזה שמבין שהעמדה נכונה של המבנה היא מהותית לחיוניותו ובעיקר לנוחות התרמית בתוכו.


התחשבות במסלול המשתנה של השמש בשמים לאורך עונות השנה המתחלפות הוא כל כך בסיסי, שהתעלמות ממנו יכולה למוטט את כל המדדים החיוביים של בידוד תרמי או מסה תרמית, שהמבנה יכול לצבור בזכות בחירת חומרים נכונה או שיטת בניה מתאימה, ובו בזמן להפוך אותם למשא מכביד על תפקודו של המבנה, ולאורך כל חייו.


עדיף תמיד להתייעץ עם אדריכל שמתמחה באדריכלות ירוקה לפני בחירת המגרש. אך גם אם חזית המגרש פונה לכיוון מאתגר מבחינת קרינת השמש, תמיד ניתן למצוא פתרון תכנוני, כל עוד חושבים מחוץ לקופסה...

ובעניין הזה שלנו - גם על הקופסה, ובתוך הקופסה :)
54 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page